Blog

Hravo a tvorivo s prírodou

Hravo a tvorivo s prírodou
Podporené mestom Bratislava v rámci grantu –PPP a voľný čas
Trvanie projektu: december 2009

Ekovýchovné programy prebehli v mesiaci november a december na 1. stupni a to v 2.a 3. ročníku.
13. novembra 2009 bol realizovaný program o vtákoch. Žiaci sa naučili, prečo vedia vtáky lietať, kde všade žijú, čím sa živia a kde bývajú. Počas hodiny si vyrobili z tetrapakových škatúľ vtáčie kŕmidlá, ktoré vyzdobili suchým lístím a rôznymi prírodninami, ktoré si nazbierali počas prechádzky v prírode. Takto ozdobené kŕmidlá zavesili v areáli školy aby mohli pozorovať aké druhy vtákov ich navštevujú.
9. decembra 2009 sa uskutočnil program o včelách. Žiaci sa dozvedeli, prečo sú včely užitočné, kde všade žijú, ako sa dorozumievajú, ako vyrábajú med, kto všetko žije v úli a aj to, že aj malé včielky sa musia učiť. Súčasťou hodiny bola ochutnávka sladkého medu a výroba sviečok z medových plástov.
16. decembra 2009 sa počas vyučovania uskutočnili tvorivé dielne z PET fliaš. Deti si počas hodiny vyrobili vianočné ozdoby a tak sa naučili ako sa dá druhotne využiť použitá plastová fľaša. V poobedňajších hodinách a to od 14:30-17:00 boli v školskom klube ekovianočné tvorivé dielne. Tieto tvorivé dielne boli verejné a zúčastnili sa ich aj rodičia, starí rodičia a priatelia žiakov 1. stupňa . V každom školskom klube prebiehalo niekoľko druhov tvorivých dielni a tak si mohli zúčastnené deti aj dospelí vybrať, čo si vyrobia. Bolo to napr.: pohľadnice zo starého papiera, hviezdu zo starých novín, anjelov so šišiek a pomaranča, ozdobu z drevených štipcov, medové sviečky a ozdoby na stromček, odliatky zo sadry a pod.
Realizovaním projektu sa podarilo splniť ciele, ktoré boli stanovené pred jeho začiatkom. Podarilo sa vytvoriť krátky ekoprogram pre žiakov a tak im priblížiť vzťahy prírody a človeka. To , že si žiaci veľa zapamätali z hodín, sme sa presvedčili počas tvorivých dielní, kde svojim rodičom a blízkym rozprávali o tom, čo sa naučili počas hodín s ekoprogramom. Deti im aj ukázali vtáčie kŕmidlá, ktoré umiestnili na školskom dvore.
Učiteľom sa realizované programy veľmi páčili a dohodli sa na spolupráci s OZ Envirosvet aj v roku 2010.

Počet účastníkov:
Cca 120 žiakov 1. stupňa CZŠ sv. Františka z Assisi
2 učitelia CZŠ sv. Františka z Assisi
3 vychovávateľky CZŠ sv. Františka z Assisi
2 dobrovoľníci z OZ Envirosvet
Cca   50 osôb – verejnosť od 3 – 60 rokov